Committees

AUDIT COMMITTEE

Choi Wai Hong, Clifford (Chairman)
Lo Wing Yan, William, JP
Lam Yan Fong, Flora
Liu Tsui Fong

REMUNERATION COMMITTEE

Choi Wai Hong, Clifford (Chairman)
Chow Chi Wah, Vincent
Chow Mun Yee
Lam Yan Fong, Flora
Liu Tsui Fong

NOMINATION COMMITTEE

Choi Wai Hong, Clifford (Chairman)
Chow Chi Wah, Vincent
Chow Mun Yee
Lam Yan Fong, Flora
Liu Tsui Fong

FINANCE AND INVESTMENT COMMITTEE

Choi Wai Hong, Clifford (Chairman)
Peter Lee Coker Jr.
Chow Chi Wah, Vincent
Chow Mun Yee

DISCLOSURES
COMMITTEE

Choi Wai Hong, Clifford (Chairman)
Peter Lee Coker Jr.
Chow Chi Wah, Vincent
Chow Mun Yee

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Lam Yan Fong, Flora (Chairman)
Liu Tsui Fong

EXECUTIVE COMMITTEE

Peter Lee Coker Jr. (Chairman)
Chow Chi Wah, Vincent
Chow Mun Yee